Կարգեր

Դպրոցի պատմությունը

      Ալեքսանդր Բլոկի անվան հ. 122 հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 1960թ., եղել է ռուսական ուսուցմամբ, 1993թ. դարձել է ազգային: Դպրոցն ունի ռուսերենի ուսուցմամբ դասարաններ (առաջինից իններորդ դասարաններ)՝ սկսած 2006 թվականից: Դպրոցը հնգօրյա է, միահերթ:   Ոուսուցանվող օտար լեզուներն են ռուսերենը և անգլերենը: Օտար լեզուների ուսուցումը կազմակերպվում է սկսած տարրական դպրոցից ( խմբակային ուսուցում՝ առաջին դասարանից, անգլերեն՝ առաջին և […]

Continue reading »